Gréckokatolícke formačné centrum (GFC) pre Rómov v Čičave je samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a jeho zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Zriadené bolo v roku 2012.

Jeho poslaním je rozvoj a podpora etnických, sociálnych a iných minoritných skupín na území Slovenskej republiky (najmä rómskych komunít vo vidieckom prostredí) s cieľom zlepšiť ich spoločenské, sociálno-ekonomické postavenie, vzdelanostnú a duchovnú, kultúrnu úroveň, vyvíjať osvetovú činnosť, ako aj zlepšovať vzájomné vzťahy medzi Rómami a majoritou, podporovať kultúrne a duchovné hodnoty Gréckokatolíckej cirkvi, podporovať ochranu zdravia, prírody a krajiny a ochranu a tvorbu životného prostredia.

Kontakt

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Čičava 74, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 42234239

DIČ: 2023515076

ÚČET: SK28 0900 0000 0050 2604 8873

Mgr. Martin Mekel

riaditeľ

grm.vranov@romskamisia.sk

Horúci tím je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004. Je členom platformy FKI. Jeho poslaním je rozvoj a podpora etnických, sociálnych a iných minoritných skupín na území Slovenskej republiky (najmä rómskych komunít vo vidieckom prostredí) s cieľom zlepšiť ich spoločenské, sociálno-ekonomické postavenie, vzdelanostnú a duchovnú úroveň, vyvíjať osvetovú činnosť, ako aj zlepšovať vzájomné vzťahy medzi nimi a majoritou. Prostredníctvom tejto organizácie sme realizovali väčšinu projektov vo vzdelávacej, umeleckej, formačnej i investičnej oblasti.

Kontakt

Horúci tím

Čičava 74, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 37942409

DIČ: 2021979718

ÚČET: SK76 0900 0000 0005 6140 1170

Mgr. Martin Mekel

štatutár

martin.mekel@romskamisia.sk

Prihlás sa na odber noviniek