Ambíciou zložiek ústredia je:

  • napĺňať posolstvo evanjelia Ježiša Krista,
  • zakladať a podporovať aktívne kresťanské spoločenstvá uprostred rómskych komunít,
  • spolupracovať so samosprávami a tretím sektorom,
  • podporovať a rozvíjať kresťanskú rómsku kultúru a umenie,
  • iniciovať zriadenie ďalších pastoračných centier, miest modlitby, kaplniek pre duchovný a osobnostný rozvoj Rómov,
  • vytvárať priestor pre sieťovanie a formáciu kresťanských dobrovoľníkov pre rómske komunity,
  • vybudovať sieť podporovateľov a donorov rómskej misie,
  • organizovať aktivity, ktoré odrážajú poslanie organizácií,
  • odovzdávať skúsenosti a dobré príklady praxe.

Na základe neustálych výziev pápeža Františka pozývame kresťanskú verejnosť k praktickej viere voči sociálne vylúčeným. Rómovia, Slováci, Maďari, Rusíni… nestrácajme vieru!

My, v Gréckokatolíckej rómske misii, máme vieru pre Rómov a rómske komunity na Slovensku.