púť do ľutiny

modlitebné reťaze

sväté liturgie

chvály

duchovné obnovy

krsty – náuky

sobáše – náuky

Naša evanjelizácia je riadená Božím Slovom, ktoré okolo seba zhromažďuje roztratené deti, ako sliepka zhromažďuje pod svoje krídla roztratené kuriatka. My chceme byť hlasom, ktorý zvoláva: “Poď sa ukryť pod krídla Božieho Slova”. Jedine tam nájdeme pokoj a bezpečie a nájdeme smer.Preto naše ohlasovanie a evanjelizácia je naplnená radosťou, pretože mať svoju rodinu a poznať ju je najkrajší dar.

My chceme ohlasovať rómskemu ľudu, že nie je synom/dcérou, ktorý je nechcený, ale že je synom/dcérou, ktorý má Otca (Boh) a Matku (Cirkev).

Chceme kričať, že rómsky ľud má rodinu, nie je sirotou umiestnenou do starostlivosti štátu.

Preto aj naša evanjelizácia sa zameriava na ohlasovanie Božieho Slovo po rodinách, takzvaná bunková katechéza.

Ohlasovanie zameriavame na nasledovné akcie a aktivity :

1. CHVÁLY. Naše ohlasovanie je naplnené nie len božím slovom, ale najmä piesňami a chválami. Pri našich centrách pôsobia mnohé rómske kapely, ktoré hrajú a spievajú rómske piesne a chvály.

2. PUBLIKÁCIE. Pri našom centre pôsobí aj vydavateľská zložka. Vydali sme a publikujeme niekoľko kníh a učebníc. V ostatnom čase sme vydali knihu modlitieb,ku ktorej je pripojené aj CD s rómskymi chválami, ktorú používame pri našej evanjelizácii “Od srdca k srdcu”.

3. MISIA. Naše stredisko sa podieľa nie len na evanjelizácií našich slovenských rómskych osád, ale aj na evanjelizácií Rómov v Českej republike. V súčastnosti naši odchovanci pôsobia ako misionári v Ostrave, v Českej republike, kde spolupracujú so seleziánmi Don Bosca. (pre viac informácií klikni sem)

4. PODUJATIA PRE CIELENÉ SKUPINY – ŽENY, MUŽOV, DETI. Naše centrá organizujú rôzne podujatia a púte pre mužov (púť otcov so synmi) aj ženy (akcia pre ženy). Jedným zo stálych podujatí, ktoré chceme podporovať je aj večer Chvál a športu pre mužov.

5. PÚTE. Jedna z najvýznamnejších akcií centra je púť rómskych rodín do Ľutiny, ktorá sa organizuje vždy v letných mesiacoch. Zúčastňujú sa na nej veriaci z celého Slovenska.

6. KONCERTY A KONGRESY. Ďalšou dôležitou časťou našej evanjelizácie je podujatie, ktoré nazývame FESTROM, kde sa stretávajú rómske gospelové kapely z celého Slovenska. Naším zámerom je aby tento festival bol nadkonfesíjny, pretože tak ako chvála a oslava Boha nepozná hranice a rozdiely, nepozná ich ani hudba. Ježiš prišiel na tento svet, aby spojil nás ľudí s Bohom.

Pre viac informácii ohľadom Festromu klikni sem.

7. PODUJATIA, KTORÉ PRESAHUJÚ. Momentálne pracujeme na veľkom projekte medzirómskych komunít, ktorý označujem pod menom BARARAS. Snažíme sa ich spojiť a vytvoriť1 obrovský orchester pozostavajúci z talentovaných rómskych hudobníkov z celého východného Slovenska. Týmto ich chceme učiť tomu, že Rómovia majú svoju hodnotu a špeciálne talenty. Chceme ich naučiť rozvíjať tieto talenty, ktoré do nich vložil Boh.

Bližšie informácie si môžete pozrieť na tomto videu.

https://www.youtube.com/watch?v=c-JZY-RH9CM

https://www.youtube.com/watch?v=rAAu0X0l0DM