rozpísať:

siete, stupne formácie, kurzy, formácia povolaní (aby sa to dalo aj stiahnuť)

Duchovná cesta- formácia hovorí, že všetko sa dá zmeniť, všetko sa dá oživiť. Boh na začiatku sveta daruje svoj dych života mŕtvej hmote. Mení to, čo je chladné na osobu so srdcom. Zmeniť však možno len to, čo máme, zverujeme a dávame. Nebezpečenstvo vzniká, ak niekto nie je pripravený hľadieť na pravdu o sebe samom a odovzdať ju do Božích rúk. Potom sa nedá na cestu vlastnej premeny s Bohom, ale na cestu kompenzácie- naháňania sa za určitými vecami, obradmi ,prácou, ale to ho len hlbšie vedie do bludiska, v ktorom sa stráca. Keď sa stratíš, potrebuješ pomoc von. Duchovná formácia je cesta zrelosti.

Ľudská zrelosť. Čo hovorí zrelosť o tebe? Na prvom mieste hovorí o tvojej zdravej hodnote. Hovorí ti o tvojich schopnosti, potrebách a túžbach. Uvedomenie si vlastnej hodnoty znamená, že vnímaš svoju jedinečnosť- si sebou samým. Nemusíš sa s nikým porovnávať . Byť zrelým znamená uveriť Božiemu slovu, ktoré Boh pri krste o nás vyslovil: „Ty si môj milovaný syn, ( moja milovaná dcéra), v tebe mám zaľúbenie.“ Ale ty máš v sebe negatívne obrazy o sebe- Veľmi hlboko sa do teba dostali hlasy ako: „Nie som v poriadku. Nikto ma nemôže zniesť. Všetko pokazím.“ Zdravé uvedomenie si svojich hodnôt môže vzniknúť, len ak si všímam všetky negatívne obrazy o sebe a zanechám ich (nebudem sa v nich šprtať). Ide teda o to, že môžem byť tým, kým som, ale jedine s Božím Duchom vo mne. Bez Božieho Ducha (Sv. Ducha) som len prázdnou nádobou, ktorá sa napĺňa týmto svetom- tým, čo mi ostatný dávajú: svojimi zbytkami času, zbytkami nádeje a zbytkami lásky. Zrelosť znamená byť naplnený nie zbytkami, ale tým najlepším: vyrastať na tom najlepšom jedle. My sa nestravujeme v kontajneroch, ale v najlepších reštauráciach. Tou najlepšou reštauráciou tvojho a môjho života je Eucharistia- prítomnosť Ježiša a jeho Sv. Ducha. Stráv aspoň pol hodiny pred Kristom; nech sa stane čokoľvek, neodsudzuj sa pre nijakú myšlienku ani pocity, ale odovzdaj celé svoje vnútro Kristovej láske. Zdravé poznanie vlastných hodnôt sa rodí, ak rozvíjam vnímanie vlastnej jedinečnosti. Nemusíš byť silnejší než ostatní, nemusíš byť pyšný a sebaistý . Jedná sa skôr o odhalenie tajomstva o sebe samom. Dobrou modlitbou je opakovať vo všetkých situáciách daného dňa Ježišove slová, ktoré v Lukášovom evanjeliu hovorí po zmŕtvychvstaní: „Ja som to… .“ Ak vyslovíme toto slovo na našich stretnutiach, pri dialógoch, pri práci, spozorujeme, že mnohokrát nie sme sami sebou. Prispôsobujeme sa očakávaniam iných. Keď toto slovo preniká hlboko do nás, vtedy sa cítime slobodní. Buď slobodný v Ježišovej blízkosti a Ježišovom slove. Prestaň sa dostávať pod tlak či posudzovať sa. Buď sebou samými.

Pri dozrievaní sa často stáva, že osoba sa nechá zviesť z cesty Ježiša cez najrôznejšie cesty tohto sveta. Jednou z nich je aj heavymetalová hudba. My rodičia častokrát nevieme, čo naše deti počúvajú a nevieme to ani ovplyvňovať. Vypočujte si svedectvo bývalého satanizmu a jeho skúsenosť s hudbou.

 

Pozrite si tiež svedectvo inej ženy, ktorá nato, aby spoznala kým je, aký je zmysel jej života potrebovala spoznať Ježiša. Bez Ježiša jej vnútro bolo zamerané na samovraždu, po spoznaní Ježiša začala žiť život naplno. Len s Ježišom spoznáš, aký je život.

Najdôležitejšie pre ľudskú a duchovnú zrelosť je mať všetky túžby a vášne na správnom mieste- mať v nich poriadok a vedieť ich využívať. Katechizmus katolíckej cirkvi nám hovorí, že naše vášne sú prostredníkmi medzi našimi zmyslami (našim telesným telom) a duchovným svetom. Boh nechce aby sme boli bez vášní- Láska bez vášne je mŕtva. Aj v manželstve je to tak, že bez vášne zomiera naše manželstvo- ono musí byť jeho súčasťou.

Ako dať vášni jej správny smer a miesto ?

Poznáme 4 piliere duchovného života: 1. Biblia 2. Eucharistia 3. Modlitba 4. Priateľstvo- spoločenstvo.

Prvé dva piliere rozprávajú o vzťahu Boha k nám a ďalšie dva piliere rozprávajú o našom vzťahu. Duchovný život musíš vnímať ako manželstvo. Ak budeš hrať len na jednu stranu, dostaneš nevyvážený vzťah, kde jeden dominuje. Takéto manželstvo sa mení na tyraniu. My sme premenili naše životy na tyraniu, kde Boh a tí druhí sú našimi poddanými. Božie kráľovstvo funguje presne naopak- ten, kto je najvyšší, ten je sluhom všetkých….

pozrite si tiež zaujímavú prednášku od Pavla Streža na tému vášne

https://www.youtube.com/watch?v=LKe0-2FKXf4

https://www.youtube.com/watch?v=8Q9Z3kN7_jQ