Naše stredisko sa podieľa nie len na evanjelizácií našich slovenských rómskych osád, ale aj na evanjelizácií Rómov v Českej republike. V súčastnosti naši odchovanci pôsobia ako misionári v Ostrave, v Českej republike, kde spolupracujú so seleziánmi Don Bosca. Môžete si pozrieť klip, ktorý nahrala Česká kresťanská televízia Noe o pôsobení našej kapely F6 a našich misionárov v Ostrave.

 

Prosíme o modlitby pre našich misionárov- sú to vlastne 2 rodiny, ktoré sme vyslali na evanjelizáciu. Nech ich Boh žehná, sprevádza a ochraňuje.

Môžete si vypočuť svedectvo ľudí z Horúci tím, o.z. z Čičavy, ktoré bolo natočené počas púte hnutí a združení do Ríma. Na nahrávke sú: Maroš Jóny, Jozef Ďuďa, Igor Turták, Peťo Jurmák a Ján Bambuch. Za uverejnenie ďakujeme Vatikánskemu rozhlasu.