“Cirkev vo vašej krajine je povolaná napredovať v pastorácii Rómov,
v diele rozsiahlej evanjelizácie,
ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žiaľ naďalej žijú
v istej spoločenskej izolácii.”

 

pápež František

Našou víziou je sprevádzať rómsky ľud na ceste do radostnej večnosti
cez zmierenie, zbožnosť a angažovanosť.

Priestory GRM v okrese

Vranov nad Topľou

Priestory GRM v okrese

Bardejov

Priestory GRM v okrese

Stará Ľubovňa

Čo robíme?

Hlavné akcie

Púť do Ľutiny

Púť do Ľutiny

Každoročná púť rómskych rodín na nádherné gréckokatolícke pútnické miesto v Ľutine, neďaleko Sabinova. Koná sa od roku 2014, spravidla druhú sobotu v mesiaci júl.
Festival FestRom

Festival FestRom

Putovný rómsko-slovenský kresťanský festival. Od roku 2006 podporuje vznikajúce rómske kapely, hudobnú tvorbu a snaží sa pomáhať rozvoju novej rómskej kultúry.
Konferencia

Konferencia

Pre pracovníkov v rómskych komunitách. Podporuje formáciu kňazov aj laických spolupracovníkov a vytvára priestor pre spoluprácu a vzájomnú inšpiráciu.

Bohoslužby

Modlitbové pondelky

Modlitbové pondelky

Reťazové modlitby v rómskych centrách. Modlitebná podpora pre rómsku misiu.
Chvály

Chvály

Hudobne sprevádzané modlitbové stretnutia spoločenstiev. Uctievanie Boha, budovanie bratstva.
Sväté liturgie

Sväté liturgie

Spoločné bohoslužby. Modlitba Cirkvi. Počúvanie Božieho slova a prijímanie eucharistie.

Siete

ROMNET

ROMNET

Sieť služobníkov rómskej pastorácie. Stretnutia vo forme hodnotenia, plánovania, zdieľania.
SAVORE

SAVORE

Sieť angažovanej verejnosti a osobností pre rómske etnikum. Podporuje stretávanie spoločensky aktívnych ľudí.
EZDRÁŠ

EZDRÁŠ

Sieť  učiteľov rómskych detí. Podporuje duchovnú formáciu učiteľov, pomáha predchádzať vyhoreniu.

Stupne formácie

AV

AV

Prvý rok formácie v rámci GRM. Vyučovanie o základných prvkoch viery.
LEHA

LEHA

Druhý rok formácie v rámci GRM. Praktické vovádzanie do základných prvkov viery.
FOROS

FOROS

Tretí a štvrtý rok formácie v rámci GRM. Učenícka formácia a formácia k službe.

Kurzy

Poď za mnou

Poď za mnou

Evanjelizačný kurz. Upevňuje základné biblické pravdy – Božia láska, priateľstvo s Ježišom Kristom, vedenie Svätým Duchom. Odporúča život v spoločenstve.
Byť prijatý a patriť

Byť prijatý a patriť

Formačný kurz. Predstavuje Boha ako Otca a pomáha nájsť odpovede na otázky: Kto je tvoj Otec? Kto si ty? Kam patríš? Kam smeruješ?
Aj ty máš čo dať

Aj ty máš čo dať

Formačný kurz. Zameraný na riešenie postojov chudoby. Tematické bloky: Klamstvá, ktorým si uveril; Ako pôsobí duch chudoby; Tajomstvo vyhlasovania Božieho slova.

Formácia povolaní

Rómski chlapci s duchovným povolaním

Rómski chlapci s duchovným povolaním

Stretnutia pre rómskych chlapcov, ktorí vnímajú Božie pozvanie do služby Bohu v Cirkvi. Nie iba ku kňazstvu.
Líderská škola

Líderská škola

Formácia k líderstvu pre kňazov, rehoľníkov a rómskych lídrov, ostatných laických služobníkov.
Formácia bohoslovcov

Formácia bohoslovcov

Stretnutia v výjazdy bohoslovcov, aby sa počas štúdia teológie mohli zodpovedne pripraviť na duchovnú službu Rómom.

Hudba

Bararas

Bararas

Sieť rómskych kresťanských kapiel. Hudobno-dramatické pásmo.
Kapela F6

Kapela F6

Rómsko-slovenská kresťanská kapela s celoslovenskou pôsobnosťou.
Kapela fil3

Kapela fil3

Detská kresťanská rómsko-slovenská kapela. Prinesie mnohým mladým odvahu nasledovať Ježiša Krista.

Evanjelizácia

v rómskych komunitách

v rómskych komunitách

Rozložíme aparatúru priamo na osade a slúžime Bohu chválou a ľuďom slovom a modlitbou.
Evanjelizačné CD Šun

Evanjelizačné CD Šun

Evanjelizačné CD, ktoré prináša posolstvo evanjelia vo forme piesní, svedectiev, príbehov a Božieho slova.
Podomová

Podomová

Na základe pozvania navštevujeme rómske rodiny s posolstvom evanjelia a spoločnej modlitby.

TVORBA

Divadlo

Divadlo

Najmä rôzne divadelné útvary divadelného zoskupenia DIK.
Hudba

Hudba

Hudobné albumy, spevníky, rozhlasové hry.
Knihy

Knihy

Tituly Od Srdca k srdcu, Dom na skale a ďalšie.

RomaArt

Rezbárska dielňa

Rezbárska dielňa

Umelecké výrobky z dreva, drobné i monumentálne. Betlehemy, prícestné kríže…
Ikonopisecká dielňa

Ikonopisecká dielňa

Písanie ikon Krista a svätých. Ikonopisecká škola. Netradičné ikony.
Kreatívna dielňa

Kreatívna dielňa

Výroba drobností s kresťanskými motívmi od bižutérie po praktické dózy.

Spoločenstvá

Kalebovci

Kalebovci

Spoločenstvo seniorov. Zamerané na modlitebnú podporu misií.
Spoločenstvo apoštola Pavla

Spoločenstvo apoštola Pavla

Spoločenstvo vyformovaných učeníkov – najmä aktívnych služobníkov v rómskej misii.
Šema

Šema

Stretnutia spoločenstiev detí. Duchovná formácia mladých.

Spolupráca

Misijný partner

Misijný partner

Pozvanie pre ľudí „zvonku“ podporovať rómsku misiu modlitbou, darom, prácou…
Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Pozvanie pre ľudí „zvnútra“, najmä Rómov, k aktívnej spolupráci pri budovaní Božieho kráľovstva.
Spolupráca s TV LUX

Spolupráca s TV LUX

Dlhoročná spolupráca, chvály, svedectvá, filmy. Mediálna podpora rómskej misie.

Ústredie GRM

Mgr. Martin Mekel

 

riaditeľ GRM

 

martin.mekel@romskamisia.sk

Mgr. Róbert Neupauer

 

koordinátor pre SAVORE

 

riaditeľ organizačnej zložky
Publikačné centrum GRM

 

robert.neupauer@romskamisia.sk

Mgr. Tadeáš Gavala

 

riaditeľ organizačnej zložky
Umelecké centrum F6

 

tadeas.gavala@romskamisia.sk

Okresné centrá GRM

Mgr. Martin Mekel

 

riaditeľ GFC
v Čičave

 

martin.mekel@romskamisia.sk

Mgr. Igor Čikoš

 

riaditeľ GRM
pre okres Bardejov

 

koordinátor pre sieť učiteľov
rómskych detí EZDRÁŠ

 

igor.cikos@romskamisia.sk

Mgr. Leontín Lizák

 

riaditeľ GRM
pre okres Stará Ľubovňa

 

leontin.lizak@romskamisia.sk

Rómski lídri

Igor Turták

 

pastoračný asistent
pre evanjelizáciu

 

igor.turtak@romskamisia.sk

Peter Jurmák

 

pastoračný asistent
pre podomovú evanjelizáciu
a chvály

 

peter.jurmak@romskamisia.sk

Maroš Jóny

 

pastoračný asistent
pre službu oslobodenia
a vedenia kurzov

 

maros.jony@romskamisia.sk

Ján Bambuch

 

pastoračný asistent
pre spoločenstvá
v komunitách

 

jan.bambuch@romskamisia.sk

Ľubomír Kroka

 

pastoračný asistent
pre deti a mladých

 

lubomir.kroka@romskamisia.sk

Mgr. Lukáš Bužo

 

riaditeľ festivalu
FestRom

 

lukas.buzo@romskamisia.sk

Lukáš Goroľ

 

lektor pre
hudobné kapely
a futbalový klub

 

lukas.gorol@romskamisia.sk

Jaroslav Mačo

 

pastoračný asistent
pre deti a mladých

 

jaroslav.maco@romskamisia.sk

Mgr. Monika Frišničová

 

pastoračný asistent
pre deti a mladých

 

ikonopisecká dielňa
a RomaART kreativ

 

monika.frisnicova@romskamisia.sk

Peter Bužo

 

zvukový technik

 

peter.buzo@romskamisia.sk

Lukáš Jarka

 

vedúci rezbárskej
dielne RomaART

 

lukas.jarka@romskamisia.sk

Mgr. Miroslav Baník

 

vedúci stavby
pastoračného centra
pre Rómov v Hlinnom

 

miroslav.banik@romskamisia.sk

Ďakujeme za partnerstvo a podporu