Vaše 2% nám umožnia ísť na 100%. Ďakujeme.

Našou víziou je sprevádzať rómsky ľud na ceste
do radostnej večnosti cez zmierenie, zbožnosť a angažovanosť.

KRISTUS V SRDCIACH RÓMOV – RÓMOVIA V SRDCI CIRKVI

 

 

 

“Cirkev vo vašej krajine je povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evanjelizácie, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žiaľ naďalej žijú v istej spoločenskej izolácii.”

 

pápež František
tim

Doteraz

 • viac ako 15 rokov  duchovnej služby pre Rómov a s Rómami
 • 4 okresy, 18 obcí Prešovského samosprávneho kraja
 • 9 gréckokatolíckych kňazov, viac ako 50 spolupracovníkov a dobrovoľníkov

Hľadáme

 • ako priniesť evanjelium do života ďalších Rómov
 • dobrovoľníkov a spolupracovníkov rómskej misie
 • darcov a pravidelných podporovateľov

Aktuálne

 • vysielame pravidelný duchovný program z pastoračného centra v Soli cez TV LOGOS
 • rekonštruujeme bývalé SOU lesnícke na Sigorde na Krajské centrum rómskej misie
 • realizujeme semináre „Návrat domov“ v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar

Plánujeme

 • vybudovať 4 pastoračné centrá pri rómskych komunitách
 • realizovať pobytové podujatia pre verejnosť
 • založiť sociálny podnik a registrovať ho

1000x ĎAKUJEME ZA VAŠU ŠTEDROSŤ

V rómskej misii to žije!

POVZBUĎ MA! 💪

Ježiš, uzdrav ma, moje choré srdce,
vezmi moje hriechy, aby som bol tvoj. ❤️

#romskamisia #misiamozna #povzbudma #vezmimojesrdce
...

POVZBUĎ MA! 💪

"Phuter miri godži tire čačipnaha..."

"Otvor moju myseľ tvojou pravdou..."

---

Modlíme sa dnes za teba, ktorý máš problém nájsť pravdu v živote. Nech ti Boh osvieti tvoju myseľ svojou pravdou, aby si kráčal za Pravdou a žil v Pravde. Pretože život v Pravde ti dá slobodu a zmysel. Jedine Pravda ťa oslobodí! ❌⛓

#romskamisia #misiamozna #pravda #pravdataoslobodi
...

POVZBUĎ MA! 💪

"Keď si visel na kríži, na mňa si myslel. Aj keď ťa všetko bolelo, kvôli mne si to vydržal. Ďakujem." ♥️

#romskamisia #misiamozna #povzbudma
...

POVZBUĎ MA! 💪

“Hľadám, hľadám pravdu, nepočúvam klamstvá…” 🙌

Idem, idem, idem, idem po ceste, nestojím, nečakám.
Hľadám, hľadám pravdu, nepočúvam klamstvá. ❌

Čítam, čítam o pravde, náš Boh je dobrý.
Poď, poď, poď, poď, poď s nami, s Rómami a Slovákmi.
Ježiš je Boh, Ježiš žije. 🔥
Ježiš je láska, s ním sa nenudíš. 🙃

Amen? Taký je náš Boh! S Ním sa NIKDY nebudeš nudiť. ❤️

#romskamisia #misiamozna #povzbudma #povzbudenie
...

POVZBUĎ MA! 💪

“Otcovi je jedno aký si…”

Otcovi je jedno, či si tučný či chudý, malý či veľký.
Za teba dal svojho Syna, Ježiš zomrel za teba.
Otcovi je jedno, či si muž či žena, mladý či starý.
Miluje ťa rovnako ako miluje mňa, sme Jeho deti. 👶❤️

Otcovi je jedno, či si bohatý, pekný, silný, sýty.
Dostaneš to, čomu veríš, Otec má všetko.
Otcovi je jedno, či si červený či žltý, biely či čierny.
Pred Bohom nikto nie je lepší, nikto nie je horší
Všetci sme v Bohu bratia a sestry. 👨👩

#romskamisia #misiamozna #povzbudma #povzbudenie
...

Máme pre vás darček, ktorý vás povzbudí.

 

Sledujte nás