Sprevádzať rómsky ľud na ceste do radostnej večnosti
cez zmierenie, zbožnosť a angažovanosť.

Doteraz

  • viac ako 15 rokov  duchovnej služby pre Rómov a s Rómami
  • 4 okresy, 16 obcí Prešovského samosprávneho kraja
  • 9 gréckokatolíckych kňazov, viac ako 50 spolupracovníkov a dobrovoľníkov

Spolupracujeme

 

Aktuálne

  • meníme bývalé SOU lesnícke na Sigorde na krajské centrum rómskej misie
  • vydávame knihu s príbehom rómskej misie “Z osady do Kráľovstva”
  • otvárame Komunitné centrum v Čičave

Plánujeme

  • 4 pastoračné centrá pri rómskych komunitách
  • živé prenosy z rómskych bohoslužieb
  • mentorský program pre rómske deti