Našou víziou je sprevádzať rómsky ľud na ceste
do radostnej večnosti cez zmierenie, zbožnosť a angažovanosť.

KRISTUS V SRDCIACH RÓMOV – RÓMOVIA V SRDCI CIRKVI

 

 

 

“Cirkev vo vašej krajine je povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evanjelizácie, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žiaľ naďalej žijú v istej spoločenskej izolácii.”

 

pápež František
tim

Doteraz

 • viac ako 15 rokov  duchovnej služby pre Rómov a s Rómami
 • 4 okresy, 18 obcí Prešovského samosprávneho kraja
 • 9 gréckokatolíckych kňazov, viac ako 50 spolupracovníkov a dobrovoľníkov

Hľadáme

 • ako priniesť evanjelium do života ďalších Rómov
 • dobrovoľníkov a spolupracovníkov rómskej misie
 • darcov a pravidelných podporovateľov

Aktuálne

 • vysielame pravidelný duchovný program z pastoračného centra v Soli cez TV LOGOS
 • rekonštruujeme bývalé SOU lesnícke na Sigorde na Krajské centrum rómskej misie
 • realizujeme semináre “Návrat domov” v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar

Plánujeme

 • vybudovať 4 pastoračné centrá pri rómskych komunitách
 • realizovať pobytové podujatia pre verejnosť
 • založiť sociálny podnik a registrovať ho

1000x ĎAKUJEME ZA VAŠU ŠTEDROSŤ

V rómskej misii to žije!

SLOVÁ PÁPEŽA RÓMOM ❤️❤️❤️
„Vy v Cirkvi nie ste na okraji... Vy ste v srdci Cirkvi“ ❤️. Nikto v Cirkvi sa nesmie cítiť mimo, alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia Cirkvi. Pretože byť Cirkvou znamená žiť ako povolaní Bohom, znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého tímu. Áno, pretože Boh si nás takto praje, každého iného ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu. Všetkých. ❤️
...

Cvičíme, trénujeme, makáme 🥰❤
...pre Pána a pre pápeža;)
...

DNES ZHRAVKA k návšteve pápeža na Sigorde 😍🤩🤗
Celé Krajské centrum rómskej misie sa otriasa v základoch nádherným spevom Bohu 💖👍😊😇
...

Stretká, ktoré povzbudzujú 🤗, pomáhajú duchovne rásť🙏 a utužujú priateľstvo 👍 Občas niečo fajne aj na zahryznutie 🍔😉 Aj takto by sa dal definovať čas, ktorý v týždenných intervaloch zažíva o. Igor Čikoš (GRM BJ), Peťo Gomolák (UCF6) a o. Leo Lizák (GRM SL) #greckokatolickaromskamisia #romskamisia #romskepastoracnediela #spolocenstvo #pozehnanie #amen #🙌 ...

🙏 Sv. liturgia na úmysly našich dobrodincov... 🙏 Nech Pán žehná štedro všetkým, čo nám pomáhajú... 🙌 Úmysly, čo ste nám napísali, sme priniesli Pánovi na oltár ❤️❤️ ...

Svätý otec sa má na čo tešiť 😊 Skvelý dvojdňový nácvik hudobného a divadelno-tanečného pásma máme za sebou. 🎉 Účinkovalo 80 rómskych mladých z rôznych kútov východného Slovenska. Bola to veru tvrdá makačka pre všetkých, ale my Rómovia sme opäť ukázali svoj umelecký talent 😉 😇 ❤️ ...

Prihláste sa na odber newslettera a neujdú vám horúce novinky z rómskej misie.

 

Sledujte nás

Prihláste sa na odber newslettera a neujdú vám horúce novinky z rómskej misie.