Našou víziou je sprevádzať rómsky ľud na ceste
do radostnej večnosti cez zmierenie, zbožnosť a angažovanosť.

KRISTUS V SRDCIACH RÓMOV – RÓMOVIA V SRDCI CIRKVI

 

 

 

“Cirkev vo vašej krajine je povolaná napredovať v pastorácii Rómov, v diele rozsiahlej evanjelizácie, ktorá sa bude snažiť dosiahnuť všetky tieto osoby, ktoré žiaľ naďalej žijú v istej spoločenskej izolácii.”

 

pápež František
tim

Doteraz

 • viac ako 15 rokov  duchovnej služby pre Rómov a s Rómami
 • 4 okresy, 18 obcí Prešovského samosprávneho kraja
 • 9 gréckokatolíckych kňazov, viac ako 50 spolupracovníkov a dobrovoľníkov

Hľadáme

 • ako priniesť evanjelium do života ďalších Rómov
 • dobrovoľníkov a spolupracovníkov rómskej misie
 • darcov a pravidelných podporovateľov

Aktuálne

 • vysielame pravidelný duchovný program z pastoračného centra v Soli cez TV LOGOS
 • rekonštruujeme bývalé SOU lesnícke na Sigorde na Krajské centrum rómskej misie
 • realizujeme semináre „Návrat domov“ v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar

Plánujeme

 • vybudovať 4 pastoračné centrá pri rómskych komunitách
 • realizovať pobytové podujatia pre verejnosť
 • založiť sociálny podnik a registrovať ho

1000x ĎAKUJEME ZA VAŠU ŠTEDROSŤ

V rómskej misii to žije!

Drahí priatelia 😉
Dávame do pozornosti znovuzrodenie kapely ČA TUHA 🎸 Nech prinášate svetlo, kde je tma 👍 Pre viac info ⬇️
https://www.facebook.com/%C4%8Ca-Tuha-101577471284388
...

Požehnanie príbytkov 🙌🏻
Nech rok 2022 prináša pokoj a dobro, zdravie a Božie požehnanie do rodín 🙏
#misiamozna #romskamisia #pozehnaniepribytkov #grm #pokojadobro #rodina #amen #🙌🏻
...

Krajské srdce na dlani 2021 ❤

Kategória: DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V PREŠOVSKOM KRAJI 👍

Martin DAVID
Stojí za zmienku, že Martin je Róm žijúci v osade, je otcom 6-tich detí, má už aj 2 vnúčatá a je slabozraký. Jeho dobrovoľnícke aktivity sú inšpiráciou nielen pre Rómov. Pravidelne chudobným distribuuje použité oblečenie, ktoré mu zasiela Gréckokatolícka charita Prešov. So svojou vlastnou kapelou LEHA navštevuje väznice, kde realizuje hudobné programy a osvetovú činnosť, väzňov povzbudzuje a motivuje ich k tomu aby sa po výkone trestu stali lepšími ľuďmi. Pomáha iným Rómom objaviť vlastnú sebahodnotu, uplatnenie v živote, ľudí okolo seba i Boha. Mladým Rómom pomáha pri organizovaní a realizovaní tanečných a divadelných aktivít, na umeleckých sústredeniach vypomáha ako rodičovský sprievod, ale aj ako vychovávateľ. Nedávno takto pomáhal aj pri nácvikoch programu pre pápeža Františka na Luníku IX. Pre rómske deti a mládež, ktorej sa venuje je prirodzenou autoritou a pozitívnym príkladom, ktorý je pre nich inšpiráciou.

#dobrovolnictvopo #srdcenadlani #lubimepomahat #romskamisia #misiamozna
...

Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2022 🙏🥳 ...

Drahí priatelia ❤️
18.12.2021 // LIVE CHVÁLY 🎥 // 18:00 hod. // ŠPECIÁLNE VIANOČNÉ 🎄// TV LOGOS & FB
Pozývame a tešíme sa 👍#christmasworship #thankyougod🙏
...

ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME ❤
Drahí priatelia,
chceme Vám veľmi srdečne poďakovať za pomoc, podporu a zdieľanie našej kampane OKNO AKO DAR na StartLab-e 👍
V Krajskom centre rómskej misie na Sigorde (pri Prešove) budeme meniť okná jedna radosť❗ Tieto okná vymenia naši šikovní rómski dobrovoľníci 👍
Rómska misia je misia možná❗
Vždy bola. A vždy bude.
ĎAKUJEME a myslíme v modlitbách 🙏
#romskamisia #misiamozna #oknoakodar #kampan #dakujeme #modlimesa #pozehnanie #amen #🙌
...

Priatelia ❤
posledných 24 hodín do ukončenia kampane (NE 10:00 - PO 10:00) 👍 chýba necelých 700 € 👍 S vierou ideme ďalej ...
https://www.startlab.sk/projekty/2326-okno-ako-dar/
Toto je neuveriteľné čo ste dokázali ❗️❤
Sme dojatí a nesmierne vďační za každého z Vás ❤
ZÁZRAK, ZÁZRAK, ZÁZRAK ... BOH je dobrý 🙌
#misiamozna #oknoakodar #kampan #bohunicniejenemozne #dakujeme #romskamisia #pozehnanie #amen #🙌
...

Máme pre vás darček, ktorý vás povzbudí.

 

Sledujte nás