Zamerané na formáciu

 

Stretnutia v malých skupinách

Kresťanský mentoring

Pobytové aktivity
Bohoslužby
Kurzy

Zamerané do šírky

 

Spolupráca s médiami

Púť rómskych rodín

Platforma SAVORE

Festival FESTROM

Zamerané na budúcnosť


Mladí s duchovným povolaním

Formácia budúcich kňazov

Líderská škola

Zamerané na službu

 

Evanjelizačné aktivity
Komunitné centrum
Charita

Zamerané na umenie

 

Detský tanečný súbor Čiriklore

IKONOPISECKÁ DIELŇA

Hudobné kapely

Drevovýroba

Zamerané na produkciu

 

videoklipy

spevník

CD, DVD
Knihy