Zamerané na formáciu


Stretnutia v malých skupinách

Kresťanský mentoring

Pobytové aktivity
Bohoslužby
Kurzy

Zamerané do šírky

Spolupráca s médiami

Púť rómskych rodín

Platforma SAVORE

Festival FESTROM

Zamerané na budúcnosť


Mladí s duchovným povolaním

Formácia budúcich kňazov

Líderská škola

Zamerané na službu

 

Evanjelizačné aktivity
Komunitné centrum
Charita

Zamerané na umenie

 

IKONOPISECKÁ DIELŇA

Drevovýroba
KAPELA F6
BARARAS

Zamerané na produkciu

 

videoklipy

spevník

CD, DVD
Knihy