LOGOS TV :: Každá sobota o 19:00

Rádio Lumen :: Posledná sobota v mesiaci o 18:00

Prenosy chvál a svedectiev z duchovno-spoločenského centra pre Rómov v Soli.

Prenosy gréckokatolíckych liturgií z Kaplnky Zvestovania Presvätej Bohorodičky na Sigorde pri Prešove.