Darujte 2% z dane pre OZ Horúci tím

Horúci tím je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004. Jeho poslaním je rozvoj a podpora etnických, sociálnych a iných minoritných skupín na území Slovenskej republiky (najmä rómskych komunít vo vidieckom prostredí) s cieľom zlepšiť ich spoločenské, sociálno-ekonomické postavenie, vzdelanostnú a duchovnú úroveň, vyvíjať osvetovú činnosť, ako aj zlepšovať vzájomné vzťahy medzi nimi a majoritou.

Prostredníctvom tejto organizácie sme realizovali viaceré projekty vo vzdelávacej, umeleckej, formačnej i investičnej oblasti.

Podporiť nás môžete z Vašich daní, ale aj jednorázovým či pravidelným príspevkom.

Viac informácií nájdete v rubrike O NÁS v hornom menu.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

PRACOVAL SI AKO DOBROVOĽNÍK?

Ak si pracoval aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, môžeš venovať až 3% z dane – požiadaj organizáciu, pre ktorú si pracoval ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Údaje o prijímateľovi (Horúci tím)

IČO: 37942409
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: Horúci tím
Sídlo – ulica: Čičava
Súpisné číslo: 74
PSČ: 09301
Obec: Čičava

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS KONTAKTUJTE.

Dôležité dátumy

DO 31.3.2024

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie u právnických osôb je už súčasťou daňového priznania).

DO 30.4.2024

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Kroky pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vaše 2% spôsobia, že aj v roku 2024 môžeme ísť na 100%!

Ďakujeme za každú Vašu podporu!