Darujte 2% z dane pre OZ Horúci tím

Horúci tím je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004. Jeho poslaním je rozvoj a podpora etnických, sociálnych a iných minoritných skupín na území Slovenskej republiky (najmä rómskych komunít vo vidieckom prostredí) s cieľom zlepšiť ich spoločenské, sociálno-ekonomické postavenie, vzdelanostnú a duchovnú úroveň, vyvíjať osvetovú činnosť, ako aj zlepšovať vzájomné vzťahy medzi nimi a majoritou.

Prostredníctvom tejto organizácie sme realizovali viaceré projekty vo vzdelávacej, umeleckej, formačnej i investičnej oblasti.

Podporiť nás môžete z Vašich daní, ale aj jednorázovým či pravidelným príspevkom.

Viac informácií nájdete v rubrike O NÁS v hornom menu.

Postup ako poukázať 2 (3)% z daní:

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ: 

 1. Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022* doručte obe tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Naše údaje:                                                      

 

Názov (obchodné meno):  Horúci tím

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37942409

Sídlo: Čičava 74, 093 01 Čičava

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2022* doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

3%

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a vykonávali ste v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

O uvedenej skutočnosti vám nezisková organizácia vydá potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a to priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Právnická osoba

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 2. Najneskôr do 1. apríla 2022* doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

* Dátumy sa môžu vzhľadom na pandemickú situáciu meniť. 

Vďaka Vašim 2% z dane z roku 2021 sme mohli:

Vďaka Vašim 2% z dane budeme môcť aj naďalej:

 • pokračovať v rekonštrukčných prácach a slávnostne otvoriť multifunkčné pobytové centrum SAVORE SIGORD
 • oslovovať širokú verejnosť, aby sa dozvedela, že rómska misia je misia možná
 • zväčšovať databázu odberateľov nášho pravidelného newslettra
 • distribuovať propagačné materiály k čo najväčšiemu počtu ľudí
 • natočiť ďalšie videá
 • zrealizovať ďalšie kampane
 • rozpošlať ešte viac vianočných darčekov našim podporovateľom
 • rozšíriť ponuku e-shopu o ďalšie produkty
 • podporovať a rozširovať rómsku misiu v okresoch Prešovského kraja
 • začať spolupracovať s ďalšími organizáciami a subjektami

Vaše 2% spôsobia, že aj v roku 2022 môžeme ísť na 100%!

Ďakujeme za každú Vašu podporu!