Ak ste zamestnanec:

1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”.

3. Stiahnite si vyhlásenie o darovaní 2% z dane s našimi údajmi.

4. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Časové lehoty:

15. 2. 2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 3. 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie
30. 4. 2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 37942409 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodný názov: Horúci tím
Sídlo: Čičava 74, 09301 Čičava