Predstavenie Centra SAVORE SIGORD

Herečka Anikó Vargová je ambasádorkou rómskej misie

Rómska misia je misia možná