Gréckokatolícka rómska misia (GRM) je samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a ktorý bol zriadený 1. augusta 2017 prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom, SJ.

 

Pred vznikom GRM sme naše aktivity realizovali v rámci Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Počiatky našich aktivít siahajú do roku 2005.

GRM-kto-sme

Poslaním Gréckokatolíckej rómskej misie je prinášať posolstvo evanjelia najmä ľuďom žijúcim v rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, a to prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti.

Piliere našej činnosti

KVALITA

 

Nejdeme po povrchu ale do hĺbky.

POBYTOVÉ AKTIVITY

 

Pre mladých a dospelých. Mimo komunity.

FORMÁCIA

 

Formovanie ľudí v malých skupinkách.

POSUŇ TO ĎALEJ

 

Ak si prijal, musíš aj odovzdávať.

Pôsobíme v 18 obciach Prešovského kraja

okres Vranov nad Topľou – Čičava, Soľ, Jastrabie nad Topľou, Hlinné, Zámutov, Kamenná Poruba, Vechec, Vranov – Čemerné, Sačurov, Prosačov

okres Stará Ľubovňa – Čirč, Šarišské Jastrabie, Jakubany

okres Bardejov – Lenartov, Malcov, Snakov

okres Prešov – Abranovce, Varhaňovce