Gréckokatolícka rómska misia

Zlatá Baňa, Sigord 154, 082 52 Kokošovce
IČO: 51030365
DIČ: 2120565645
IBAN: SK42 0900 0000 0051 3363 5686


romskamisia@romskamisia.sk

 

dp. Martin Mekel
martin.mekel@romskamisia.sk

 

TRANSPARENTNÝ ÚČET
SK91 0900 0000 0051 6852 6092

 

Komunitné centrum Čičava
+421 910 414 874
Jaroslava Poprocká – odborný pracovník, garant

Cirkevné organizácie

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov
Lenartov 123, 086 06 Malcov
IČO: 51030446
DIČ: 2120567306
ÚČET: SK75 0900 0000 0051 3375 4693

dp. Igor Čikoš
igor.cikos@romskamisia.sk

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Stará Ľubovňa
Čirč 113, 065 42 Čirč
IČO: 51030497
DIČ: 2120572113
ÚČET: SK48 0900 0000 0051 3345 5837

dp. Leontín Lizák
leontin.lizak@romskamisia.sk

GFC pre Rómov
Čičava 74, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 42234239
DIČ: 2023515076
ÚČET: SK28 0900 0000 0050 2604 8873

dp. Michal Fedin
michal.fedin@romskamisia.sk

Občianske združenia

 

 

Horúci tím
Čičava 74, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37942409
DIČ: 2021979718
ÚČET: SK76 0900 0000 0005 6140 1170

Martin Mekel
martin.mekel@romskamisia.sk

 

 

Umelecké centrum F6
Letná 1075/14, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 51089246
DIČ: 2120595851
ÚČET: SK76 0900 0000 0051 3583 3870

Peter Gomolák
peter.gomolak@ucf6.sk

 

 

Misia možná
Čirč 113, 065 42 Čirč
IČO: 52317269
DIČ: 2121021991
ÚČET: SK73 0900 0000 0051 5850 0593

Leontín Lizák
info@misiamozna.sk