Máš srdce otvorené pre rómsku misiu?

Rád(a) robíš veci aj nad rámec?

Baví ťa administratíva a účtovníctvo?

Hľadáme práve Teba! 

Náplň práce:

 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.
 • Pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní.
 • Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry a pod.).
 • Vyúčtovanie pracovných ciest.
 • Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska.
 • Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek.
 • Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad.
 • Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami.
 • Zastrešovanie zariadení – objednávať tovar, manažovať ľudí.
 • Inventarizácia majetku.
 • Účtovanie projektov a grantov, mzdové účtovníctvo, fakturácia.

Miesto výkonu práce: Sigord 154, 082 52 Kokošovce

uctovnictvo

Kontaktná osoba

Ivana Németová

romskamisia@romskamisia.sk

ivka-kruh