Kúpte okno pre krajské centrum rómskej misie.
Ak budete súhlasiť, uvedieme vaše meno na „vašom okne“.
Okná nám dodávateľ vyrába bez predajnej marže.
Šľachetnosť mení svet iných…

Na uvedený transparentný účet vložte váš príspevok na okno. Do poznámky pre prijímateľa napíšte údaje, ktoré chcete, aby boli uvedené na „vašom okne“ (napr.
meno a priezvisko, priezvisko rodiny, meno a bydlisko alebo neuvádzať nič).

 

ĎAKUJEME

Ďakujeme partnerom a podporovateľom