Krajské centrum rómskej misie na Sigorde (15 km od Prešova)

 

Centrum pre vzdelávanie, šport, kultúru a duchovný rozvoj formou krátkodobých pobytových aktivít

 

Pre širšie zastrešenie duchovnej služby Rómom žijúcim v komunitách najmä na území Prešovského kraja sme v decembri 2019 kúpili budovu bývalého internátu SOU Lesníckeho. Ku komplexu patrí aj kuchyňa a jedáleň a telocvičňa so zázemím. Budovy potrebujú značnú investíciu, ale už od roku 2020 realizujeme v centre viaceré aktivity.

Miesto stretnutí

Sme skvelé miesto pre stretnutia rôznych kultúr a búranie predsudkov.

Veľká kapacita

Sme jednými z mála na východe, ktorí majú ubytovaciu kapacitu cca 70 miest.

Pokojné prostredie

Samozrejmosťou u nás je príroda, kaplnka a kňaz k dispozícii.

Súčasťou budovy je multifunkčné pobytové centrum SAVORE SIGORD

Ďakujeme za podporu