Centrum Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde

 

Centrum pre vzdelávanie, šport, kultúru a duchovný rozvoj formou krátkodobých pobytových aktivít

 

Pre širšie zastrešenie duchovnej služby Rómom žijúcim v komunitách najmä PSK sme v decembri 2019 kúpili budovu bývalého internátu SOU Lesníckeho. Ku komplexu patrí aj kuchyňa a jedáleň a telocvičňa so zázemím. Budovy potrebujú značnú investíciu, ale už v roku 2020 plánujeme realizovať v centre viaceré aktivity.

V centre postupne plánujeme zriadiť:

 • kaplnku a konferenčnú miestnosť určenú aj na chvály a vyučovanie
 • ubytovanie pre služobníkov, ktorí sa o chod centra budú starať
 • ubytovacie priestory pre pobytové aktivity (cca. 70 miest)
 • stravovacie zariadenie
 • prevádzkovanie telocvične pre rôzne športy
 • wellness
 • ikonopiseckú dielňu (víkendová škola, dielňa, sklad)
 • mini múzeum rómskej histórie a kultúry
 • administratívno-projektové centrum GRM
 • kaviareň s knižnicou
 • skautskú klubovňu so skladom
 • miestnosť s malým javiskom (napr. bábkové divadlo) a zároveň pódium
 • hudobné štúdio, priestor na natáčanie videí
 • prenosy televízie LOGOS (liturgie, vyučovania, chvály…)
 • jednoduchú drevovýrobu
 • arboretum
 • agroturistiku
 • 24/7 miestnosť (mapa sveta, sviečky), miestnosť pre Službu ucha
 • tanečnú sálu so zrkadlami
 • mini kino s tulivakmi
 • zábavnú miestnosť – bowling, biliard, stolný tenis, kalčeto…